Springtime, springgtime, sspringtime,aktiverum, maraton, helsingborgs cityförening, tuvan stängsel, lopp, löpning, Helsingborg, SOLID, IFK Helsingborg, Friidrott, running store, runningstore, helsingborgs dagsblad, hälsingborg, springa, ramlösa, tågaborg, skåne, Sverige, Gantofta, HD, running, race, event, marathon

Ditt startkuvert med nummerlapp och information skickas hem till dig från och med den 18 april 2018.

IFK Helsingborg, Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs Citysamverkan och Helsingborgs stad hälsar dig välkommen till årets 38:e upplaga av Helsingborgs stadslopp. I år har vi maximerat antalet deltagare till 4.500. Sista anmälningsdag är 17 april 2018. Därefter finns det möjlighet att, i mån av plats, efteranmäla sig. Mer detaljerad information hittar du under fliken "Anmälan".

Träningstips Finner du här.
Publik Bra platser att stå på
  • Bergspriset/Pålsjöskog högsta punkt 52 m över havet.
  • Pilvångsplatsen/Pålsjögatan/FM Franzens gata.
  • Öresundsparken
  • Slottshagen/musik/vätskekontroll
  • Maria kyrkan/Södra storgatan, 150m sträcka.
  • Kullagatan
Start Kl. 15.00 är första starten på Henry Dunkers plats vid Stadsteatern/Konserthuset.
Mer info på startområde.
Tröjutdelning Tider för hämtning av tröjan på Dunkers Kulturhus är fredagen 4 maj kl 15.00-18.00 samt lördagen 5 maj 10.00-15.00. Obs, lämnas ut mot uppvisande av nummerlapp!
Deltagarmaterial Anmälda deltagare fram t.o.m 17 april kommer att få sitt deltagarmaterial via posten (dock ej springtimetröjan). Deltagare anmälda efter 17 april måste hämta ut deltagarmaterialet vid tröjutdelningen på Dunkers Kulturhus. (Deltagarmaterial är nummerlapp, säkerhetsnålar och information.)
Efteranmälning Tider för efteranmälning på Dunkers Kulturhus är fredagen 4 maj kl. 15.00-18.00 samt lördagen 5 maj kl. 10.00-15.00. Vi tar Visa och Mastercard kort, Swish samt kontanter.
Familjebyn På Sundstorget arrangeras roliga tävlingar och aktiviteter för både barn och vuxna. Aktiviteterna startar 10.00.
Parkering Nicolaiskolan, Hamntorget och Sundstorgsgaraget.
Omklädningsrum Finns tillgängligt på Idrottens Hus från klockan 12.00 till 19.00.
Klädförvaring Springtime bjuder på klädförvaring i sitt tält framför Dunkers OBS!! Kom i tid! Visa nummerlappen när du lämnar/hämtar kläder.
Toaletter Tillgång till bajamajor och pissoarer finns lokaliserat vid start- och målområdet. Dunkers toaletter är inte till för löpare och publik utan vi hänvisar till de toaletter som är uppsatta.
Uppvärmning Uppvärmning görs i samband med starten för respektive startgrupper.
Starten Startområde enligt skiss finns här. Du behöver inte ha bråttom i starten! Tidtagningen startar inte för dig förrän du passerar startlinjen/startportalen (se även nedan - Chip)
Banan Banan kommer att vara uppmärkt med kritstreck, pilar och kilometermarkeringar. Vägvisare finns utplacerade längs banan. Du skall springa på körbanans högra sida. Funktionärer visar. Tag hänsyn till varandra!
Målgång Vid målgång kommer det att finnas vatten, bananer och morötter från Dole samt sportdryck. För mer info se målområde.
Medaljutdelning OBS! Endast för 10 & 5 km löparna. Har du beställt medalj så finns den att hämta i ett tält märkt MEDALJER som finns uppställt efter vatten och bananutdelningen.
Prisutdelning Prisutdelningen äger rum på Stortorget klockan 16.30 vid Magnus Stenbocksstatyn.
Bergspriset Bergspriset är åter infört i år, drygt 3km löpning tilldelas första dam och herr 10 km. Löparen måste fullfölja loppet, priset är i år sponsrat av Nordströms.
Vätskekontroll Vid 5 km och 8 km samt i målområdet.
Tröja Springtimetröjan har du på dig under loppet. Nummerlappen fäster du på tröjans framsida.
Chip Tidtagning sker med hjälp av ett chip som är fäst vid nummerlappen. I resultatlistan kommer du att få din nettotid (från startlinjen till målgången) redovisad. Har du inte nummerlappen på dig noteras inte din tid: Ingen nummerlapp = ingen tid och nummerlappen ska vara på magen. Det är viktigt att du verkligen passerar portalerna vid start och mål och inte vid sidan av dem, annars registreras inte din tid.

Nummerlappen/Chippet som används vid Springtime är en engångsnummerlapp. Dessa kan alltså behållas och skall inte returneras till arrangören.
Målet indrages Kl. 17.00 stänger vi målet.
Resultat Fullständig resultatlista i Helsingborgs Dagblad söndagen den 6:e maj. De kommer dessutom att finnas på HD:s och IFK Helsingborgs hemsida. Om du ej vill att ditt namn ska publiceras skall detta anmälas till kansliet innan loppet
MedierObservera att filmning och fotografering sker aktivt under Springtime. Eventuellt kommer några fotografier att användas på inbjudan till nästa års Springtime. Om ni inte vill medverka på dessa fotografier så meddela IFK:s kansli, via vår mejladress, senast 2016-06-30.
Student/ungdom Information för dig som är student eller ungdom finner du här.
Återbud Eventuellt återbud kan lämnas senast 17/4 - 2018. Erlagd avgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg utfärdat före detta datum. Vid förhinder kan startplatsen överlåtas till annan löpare, något som berörd själv ombesörjer. Överlåtande av startplats ska ske innan sista anmälningsdag 17/4 - 2018 och överlåtande person ska meddela kansliet detta per mejl.
Övrigt Kom i god tid, vi rekommenderar att åka kollektivt med buss & tåg alternativt ta cykeln till löparfesten!

Springtimebanan är kontrollmätt av Svenska Friidrottsförbundet 2011 och 2012. 2018 års lopp genomförs med exakt samma sträckning som kontrollmättes 2012. Det betyder att du kan använda din sluttid i Springtime för att seeda dig till andra lopp.

Deltagare i loppet ställer upp på egen risk. Arrangörerna fritar sig allt ansvar för uppkommen skada under loppet. Sjukvårdspersonal äger rätt att ta löpare från banan om så krävs.

LYCKA TILL ÖNSKAR ARRANGÖRERNA!